Grianghraf le rawpixel.com ar Unsplash

Luach 3 Infheisteoirí Angel Angel Startups Réamh-Ioncaim

Is plé spéisiúil i gcónaí é agus luach á chur ar ghnólachtaí nuathionscanta gan ioncam atá ann cheana. Go bunúsach, tá an-difríocht idir luacháil tosaithe agus luach a chur ar chuideachta bhunaithe. Ní thuar i gcónaí anailís chainníochtúil agus réamh-mheastacháin airgeadais ar rath an tosaithe luathchéime sa todhchaí agus sin an fáth go gcuireann roinnt infheisteoirí aingeal luach níos mó san fhoireann fiontraí agus bainistíochta. Is cuma cén réigiún, táirge nó tionscal, ní mór d’infheisteoirí riosca a laghdú a oiread agus is féidir.

Níl aon bhealach amháin ann chun an luacháil réamh-airgid (luach an tosaithe sula ndéantar infheistíocht sheachtrach a fháil) agus mar sin tá sé ciallmhar léargas a fháil ar mhodheolaíochtaí luachála ó fhiontraithe eile agus ó infheisteoirí aingeal. Ní fhéadfadh a bheith feasach ar gach modh ach cabhrú leat do luacháil féin a ghiaráil agus a chaibidliú le hinfheisteoirí. Seo thíos trí mhodheolaíocht luachála réamh-airgid a úsáideann infheisteoirí aingeal go minic:

Modh Luachála Cárta Scór

Tá an Luacháil Scórchárta, ar a dtugtar modh luachála Bill Payne freisin, ar cheann de na modheolaíochtaí is fearr a úsáideann aingil. Déanann an modh seo comparáid idir an tosaithe (infheistíocht aingeal a ardú) le gnólachtaí nuathionscanta maoinithe eile a athraíonn an meánluacháil bunaithe ar fhachtóirí mar réigiún, margadh agus céim.

Is é an chéad chéim ná an meánluacháil réamh-airgid do ghnólachtaí nuathionscanta réamh-ioncaim a chinneadh. Is gnách go ndéanann grúpaí aingeal luachálacha réamh-airgid ar fud réigiún a scrúdú mar bhunlíne mhaith. Molaim AngelList mar acmhainn iontach chun sonraí luachála tosaithe a iniúchadh ó na mílte tosaithe.

Is é an chéad chéim eile an tosaithe a chur i gcomparáid le dearcadh gnólachtaí nuathionscanta eile sa réigiún céanna ag úsáid tosca mar:

 • Neart na Foirne Bainistíochta (0-30%)
 • Méid na Deise (0-25%)
 • Táirge / Teicneolaíocht (0-15%)
 • Timpeallacht Iomaíoch (0-10%)
 • Cainéil / Comhpháirtíochtaí Margaíochta / Díolacháin (0-10%)
 • Gá le hInfheistíocht Bhreise (0-5%)
 • Eile (0-5%)

Tá rangú na bhfachtóirí seo an-suibiachtúil, ach tá an phríomhbhéim seachas scalability ar an bhfoireann. Deir Payne, “Agus gnó á thógáil, tá cáilíocht na foirne fíorthábhachtach ó thaobh rath de. Socróidh foireann iontach lochtanna luatha táirgí, ach níl a mhalairt fíor. "

Ar deireadh, ríomhann tú na meáchain chéatadáin. Seo thíos tábla a úsáideann Payne ina bhileog oibre:

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí

Modh Caipitil Fiontair (VC)

Oibríonn an Modh VC, a ndearna an tOllamh Bill Sahlman de chuid Scoil Ghnó Harvard an-tóir air, a bhealach chun luacháil réamh-airgid tar éis an luacháil iar-airgid a chinneadh ar dtús ag baint úsáide as méadrachtaí tionscail. Tríd an Modh VC a chur i bhfeidhm chun réiteach a dhéanamh ar luacháil réamh-airgid tosaithe tá sé tábhachtach go mbeadh eolas agat ar na cothromóidí seo a leanas:

 • Luacháil iar-airgid = Luach teirminéil ÷ Toradh a bhfuiltear ag súil leis ar Infheistíocht (PÉ)
 • Luacháil réamh-airgid = Luacháil iar-airgid - Infheistíocht

Is é an luach teirminéil luach réamh-mheasta sócmhainne ar dháta áirithe sa todhchaí. Is é an tréimhse tipiciúil teilgean idir ceithre agus seacht mbliana. Mar gheall ar luach ama an airgid, caithfear an luach teirminéil a aistriú go luach reatha le go mbeidh brí leis.

Trí thaighde a dhéanamh ar mheán-dhíolacháin cuideachtaí seanbhunaithe laistigh den tionscal céanna (ag deireadh na tréimhse teilgean) agus an figiúr a iolrú faoi iolraí de dhá, is féidir linn an luach teirminéil a ríomh. Mar shampla, déanaimis glacadh leis go bhfuil $ 500K á ardú ag do thosaithe agus ag súil go nginfidh tú $ 20M nuair a dhíolfaidh tú an chuideachta i gceann cúig bliana.

 • Luach Teirminéil = $ 20M x 2 = $ 40M

Tá an ráta teip staidrimh d’infheistíochtaí aingeal os cionn 50% agus mar sin de ghnáth díríonn infheisteoirí ar RI 10x-30x ar gach infheistíocht aonair. Le bheith traidisiúnta, socróimid an PÉ a bhfuil súil leis ag 20x don am tosaithe réamh-ioncaim. A fhios agat go bhfuil tú ag ardú $ 500K, oibreoimid an mhatamaitic ar gcúl ansin chun an luacháil réamh-airgid a ríomh.

 • Luacháil iar-airgid = $ 40M ÷ 20x = $ 2M
 • Luacháil réamh-airgid = $ 2M - $ 500K = $ 1.5M

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí

Modh Berkus

De réir infheisteoir sár-aingeal, Dave Berkus féin, sannann Modh Berkus “uimhir, luacháil airgeadais, do gach príomhghné riosca a bhíonn ag gach cuideachta óg - tar éis creidiúint a thabhairt don fhiontraí roinnt bunluacha as cáilíocht agus acmhainneacht an smaoineamh féin. "

Úsáideann Modh Berkus fachtóirí cáilíochtúla agus cainníochtúla chun luacháil a ríomh bunaithe ar chúig ghné:

 • Smaoineamh Fuaime (bunluach)
 • Fréamhshamhail (laghdaíonn sé riosca teicneolaíochta)
 • Foireann Bainistíochta Cáilíochta (laghdaíonn sé an riosca forghníomhaithe)
 • Caidrimh Straitéiseacha (laghdaíonn sé riosca an mhargaidh)
 • Rolladh nó Díolachán Táirgí (laghdaíonn sé an riosca táirgeachta)

Ach ní stopann Modh Berkus le tiománaithe cáilíochtúla amháin - ní mór duit luach airgeadaíochta a shannadh do gach ceann acu. Go háirithe, suas le $ 500K. Is é $ 500K an luach uasta is féidir a thuilleamh i ngach catagóir, rud a thugann an deis luacháil réamh-airgid suas le $ 2M- $ 2.5M a fháil. Socraíonn Berkus an uimhir luchta ag $ 20M (sa chúigiú bliain i mbun gnó) chun “deis éigin a sholáthar don infheistíocht méadú deich n-uaire ar luach a bhaint amach thar a saol.”

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí

Tá sé tábhachtach duitse, an fiontraí, moltaí agus modhanna a mheas chun luach a chur ar do thosaithe luathchéime gan an t-ioncam atá ann cheana. Tá sé fíorthábhachtach luach do thosaithe a mheas sula n-ardófar infheistíocht ó infheisteoirí aingeal. Tá sé tábhachtach freisin tuiscint a fháil ar spéis d’infheisteoirí amhail méid an imeachta a bhfuil siad ag iarraidh a dhéanamh. Mar sin féin, níl aon fhírinne uilíoch ann maidir le luachálacha agus mar sin bí solúbtha.