Buiséadú agus Pleanáil do Thosaithe

Creat do Bhunaitheoirí agus do Mhaoinitheoirí

Clem Onojeghuo, https://www.pexels.com/u/conojeghuo/

Tugann an bhliain nua neart athbhreithnithe ag deireadh na bliana, rúin na bliana nua agus tuar.

Is fearr an phleanáil ná a thuar…

Le linn na seachtainí deireanacha den bhliain, caithimid ag InReach Ventures an chuid is mó dár gcuid ama ag cabhrú agus ag tacú le bunaitheoirí lena gcleachtadh pleanála. Is é an leabhar is spreagúla chun cabhrú le smaoineamh ar ábharthacht an phróisis phleanála ná Ard-Bhainistíocht Aschuir Andy Grove.

Ag éisteacht le maoinitheoirí tá na rialacha seo a leanas den chluiche foghlamtha againn maidir le próiseas maith pleanála:

1 - Tá próiseas pleanála amháin ann a oireann do chách. Is í an eochair atá acu an próiseas a choigeartú bunaithe ar: (a) riachtanais / riachtanais shonracha; (b) céim na cuideachta; © cultúr na heagraíochta.
2 - Go luath sa turas tógála cuideachta is minic a bhíonn anaithnid sáraitheach. Ní chiallaíonn sé seo gur féidir leat an phleanáil a scipeáil, ach próiseas pleanála a chruthú a bheidh in ann oiriúnú agus oiriúnú go tapa bunaithe ar fhoghlaim nua.
3 - Níl a leithéid de rud ann agus gan am a bheith agat le pleanáil. I ndáiríre tá an easpa próiseas pleanála mar thoradh ar leibhéal íseal disciplín bainistíochta agus dearcadh bainistíochta de réir dóchais. Go minic is féidir le bunaitheoirí céaduaire, cé go bhfuil disciplín láidir táirge agus teicneolaíochta acu, fulaingt i réimsí na bainistíochta ginearálta.

I bhfianaise na rialacha thuas den chluiche is é seo an cineál creata pleanála cineálach atá feicthe againn glactha cúpla uair ag bunaitheoirí.

Fíor 1 - Próiseas Pleanála do Ghnólachtaí nuathionscanta, le InReach Ventures
1 - Measúnú a dhéanamh ar shuíomh na cuideachta

Go minic i gcéim luath an phróisis tógála cuideachtaí sainmhíníonn bunaitheoirí branda na cuideachta mar lógó agus déanann siad dearmad ceisteanna i bhfad níos casta a chur orthu féin mar: cén seasamh atá againn? Cén seasamh atá againn maidir le dinimic an mhargaidh atá ann cheana? An bhfuil ár suíomh ag teacht lenár gcultúr inmheánach?

Ní gníomhaíocht aonuaire é an suíomh ach próiseas atá ag teacht chun cinn. Sin é an fáth go gceapaimid gur dea-chleachtas é do bhunaitheoirí uair sa bhliain dúshlán a thabhairt don suíomh atá acu cheana féin agus do mhaoinitheoirí maithe cuidiú leis an bpróiseas.

Léamh clasaiceach ar an ábhar seo ná Positioning: The Battle for Your Mind le Al Ries.

2 - Sainaithin garspriocanna tábhachtacha atá le baint amach roimh an gcéad phríomhócáid ​​chorparáideach eile

Tá sé de bhuntáiste ag maoinitheoirí go bhfuil siad dícheangailte ó oibríochtaí gnó ó lá go lá. Dá bhrí sin, i gcaidreamh sláintiúil is iondúil go n-úsáideann bunaitheoirí maoinitheoirí mar chláir fuaime straitéiseacha.

Go luath sa phróiseas tógála cuideachtaí is dócha go mbeidh babhta nua maoinithe ag an gcéad imeacht corparáideach eile. Ba cheart do bhunaitheoirí a bheith an-beacht agus iad ag socrú cúpla garsprioc thábhachtacha (ie pointí bailíochtaithe) a chaithfear a bhaint amach chun an chéad bhabhta maoinithe eile a bhaint amach.

Ag InReach tá na rudaí seo a leanas foghlamtha againn ónár bhfiontraithe:

1 - Ba chóir go mbeadh clocha míle <= 5. Sáraíonn an iomarca garspriocanna ceann de phríomhchuspóirí na céime pleanála seo: treo straitéiseach na cuideachta a chriostalú.
2 - Ba chóir go mbeadh gach cloch mhíle sainiúil agus intomhaiste chun aon chineál débhríochta a sheachaint. Roinnt samplaí:

Bealach mícheart

Sainaithin oiriúnach mhargadh an táirge

Bealach ceart

MRR $ 80k a bhaint amach le fás míosúil 10% agus maistreadh diúltach (leathnú mrr a ghineann custaiméirí atá ann cheana féin níos mó ná mar a chaill custaiméirí ag maistreadh custaiméirí)

Bealach mícheart

Foireann bainistíochta iomlán a bheith agat

Bealach ceart

Hire VP Eng, Ceann Fáis, Ceann Airgeadais. Déan iad a leabú san eagraíocht agus déan íosmhéid de 2 cheathrú de OKRanna ag gach duine acu

Tagraíonn daoine áirithe don phróiseas seo mar OKRanna straitéiseacha.

3 - Sainmhínigh buiséad 12 mhí

Tá a fhios ag bunaitheoirí agus maoinitheoirí maithe nach cleachtadh scarbhileoige é an buiséad in aon chéim den phróiseas tógála cuideachtaí ach gníomhaíocht phleanála ón mbun aníos. Maidir le gnólachtaí nuathionscanta luathchéime níl sé ciallmhar iarracht a dhéanamh an buiséad a dhéanamh ró-chasta agus toimhdí agus foirmle casta a bhailíochtú. Ag obair le bunaitheoirí is é seo atá foghlamtha againn mar phróiseas buiséid éasca:

1 - Tosaíonn sé ar fad le dearadh eagraíochta ar féidir leis scála a dhéanamh le linn na 12 mhí atá romhainn agus sainmhíniú soiléir ar gach ceann atá le ‘fruiliú’.
2 - Is príomhuirlis é treochlár táirge ardleibhéil d’fhonn a bheith in ann dearadh eagraíochta agus ceartú an leithdháilte acmhainní a mheas.
3 - Sainmhíniú soiléir ar phlean margaíochta le leibhéal domhain sainmhínithe tasc, arís le cur le dearadh / acmhainní na heagraíochta.
4 - Ag brath ar shaintréithe an ghnó, plean díolacháin le tiománaithe soiléire atá mapáilte ar ais go dtí an chairt eagrúcháin. Seo freisin a dtógtar ar na príomh-bhoinn tuisceana ioncaim.

Ar an gcéad dul síos tá caidreamh bunaitheoirí / maoinithe sláintiúla ina phlé domhain faoin eagraíocht agus leibhéal na hoiriúnachta le: (1) treochlár an táirge; (2) an plean margaíochta agus (3) an plean díolacháin. Is cleachtadh é samhaltú an bhuiséid ansin chun acmhainní a leithdháileadh laistigh de shrianta airgid reatha an ghnó.

Caithfidh treochlár táirge, plean margaíochta agus plean díolacháin a bheith ceart ó thaobh treorach de agus caithfidh siad an leibhéal ceart mionsonraí a sholáthar chun comhbhabhtálacha cearta acmhainní a cheadú.

Is uirlis sholúbtha an buiséad agus dá bhrí sin éabhlóidíonn agus athraíonn sé i rith na bliana bunaithe ar fhoghlaim nua. A luaithe a chuireann an fhoghlaim an buiséad i léig ba cheart réamhaisnéis nua a ghiniúint agus ba cheart go dtiocfadh forbairt eagraíochta, treochlár an táirge, plean margaíochta agus plean díolacháin dá réir. Caithfidh maoinitheoirí luathchéime a bheith compordach le hathruithe leanúnacha agus ba cheart dóibh bunaitheoirí a spreagadh chun na hathruithe sin a dhéanamh.

Rachaidh caidreamh an bhunaitheora / an mhaoinithe in olcas le heaspa trédhearcachta má sheasann ceachtar taobh den athrú seo. Beidh an buiséad, agus na pleananna ar a dtógfar é, bunaithe ar bhoinn tuisceana míchearta. Is bainistíocht le dóchas é seo.

4 - Sainmhínigh OKRanna Ráithiúla

Chun an próiseas pleanála a chríochnú, is é an chéim dheireanach ná dul níos doimhne trí zúmáil isteach ar chuspóirí ráithiúla ar leith agus torthaí inchainníochtaithe. Is teachtaireacht iontach inspioráideach an físeán gasta seo le John Doerr. Molaimid do gach bunaitheoir agus maoinitheoir féachaint ar fhíseán agus athscríbhinn Rick Klau ar OKRanna freisin.

Ní chuireann aon bheirt bhunaitheoir OKRanna i bhfeidhm ar an mbealach céanna, ach i rith na mblianta is é seo atá foghlamtha againn:

1 - Tá príomhdhifríocht idir MBOnna (bainistíocht de réir cuspóirí) agus OKRanna (cuspóirí agus príomhthorthaí). Is post iontach é seo ar an ábhar.
2 - Nuair a bhíonn an chuideachta fós beag is fóram iontach é an cruinniú ráithiúil OKR do na fostaithe go léir páirt a ghlacadh. Cuidíonn sé go mór le cultúr na gcuideachtaí a thógáil agus a threisiú.
3 - Príomhbhuntáiste a bhaineann le OKRanna ná go gcuidíonn siad go leor le hailíniú: ciallaíonn sé seo cumarsáid, soiléireacht agus cuspóir níos fearr don fhoireann iomlán. D’fhonn ailíniú a éascú is é an pointe tosaigh cuspóirí ráithiúla 1 go 3 ar fud na cuideachta a shainaithint. Bíonn sé an-deacair ar bhunaitheoirí “téama” an cheathrú cuid a shainiú nach bhfuil ach 1 go 3 chuspóir aige. Tá sé seo riachtanach go háirithe i gcéim luath an phróisis tógála cuideachtaí. Is féidir leis na maoinitheoirí is fearr a bheith ina mbord fuaime iontach do bhunaitheoirí chun smaoineamh ar chuspóirí ar fud na cuideachta.
4 - Is iondúil go n-úsáideann bunaitheoirí modheolaíochtaí ailínithe éagsúla. Tá roinnt postálacha blagála iontacha ar an ábhar seo nó seo nó seo.

Cuireann bunaitheoirí an timthriall pleanála thuas i bhfeidhm ar bhealaí éagsúla ag brath ar chineál a ngnó, a gcuid saineolais agus leibhéal aibíochta na heagraíochta. Le bheith ina gclár fuaime inchreidte agus ábhartha, ba cheart go mbeadh na maoinitheoirí ag glacadh leis na teicnící seo chun a ngnólachtaí féin a reáchtáil.