Tábla Cap 101

Má bhí smaoineamh maith go leor, agus an fhoireann láidir go leor nach raibh deic pháirc nó taispeántas táirge ag teastáil uathu, bheadh ​​an doiciméad amháin seo ag teastáil ó VCanna fós - Tábla Caipitlithe (a ghiorraítear go minic go Cap Table) - sula gcinnfidh siad infheistíocht a dhéanamh.

Go simplí, is éard atá i dtábla caipín ná clár de scairshealbhóirí cuideachta agus an méid atá acu. Ar an drochuair, de réir mar a aibíonn cuideachta, forbraíonn an tábla caipíní ina bhiastán i bhfad níos casta. Ach ná déan allais, déanfaimid ár ndícheall an rud ar fad a mhíniú san alt seo. Seachas faisnéis úinéireachta a thaifeadadh, cuireann an tábla caipín ar chumas infheisteoirí agus bunaitheoirí a luach úinéireachta a ríomh i gcásanna gnó éagsúla, agus ar an gcaoi sin cuidiú leo dul i mbun caibidlíochta maidir le hathruithe ar sciar úinéireachta má thagann na himeachtaí sin chun cinn.

Ag tosú ón tús, is dóigh go mbeadh comhbhunaitheoir ag gach duine a raibh 50% de scaireanna an ghnólachta nuathionscanta ag réamh-síol le dhá chomhbhunaitheoir chomh cumasach agus tiomanta, agus mar sin ní fhorbraíonn aon duine ragobair chasta inferiority.

Fíor 1. Sampla infheistíochta réamh-síol Tábla Cap

Le himeacht ama, is gnách go dtagann cothromas nua-thionscanta faoi na trí linnte seo a leanas:

1. Linn Comh-Scaireanna (do bhunaitheoirí, d’fhostaithe, d’aingil agus do chomhairleoirí) 2. Linn Scaireanna Tosaíochta (d’infheisteoirí) 3. Linn Scaireanna Roghanna (do stiúrthóirí, comhairleoirí agus d’fhostaithe)

Níl aon fhreagra amháin ann maidir le conas cothromas a roinnt i linn na mbunaitheoirí, ach rogha coitianta a ndéanann an tOllamh L. Frank Demmler postú air is ea ‘Áireamhán Píosa an Bhunaitheora’ - creat a chinneann cothromas bunaitheora bunaithe ar na toisí seo a leanas:

a. Giniúint smaointe; b. Ullmhú Plean Gnó; c. Saineolas Fearainn; d. Tiomantas agus Riosca; e. Freagrachtaí.

Ach níos mó faoi seo in alt ar leithligh.

1. PRÍOMH-CHOINCHEAP

Sula ndéanaimid tumadh ar an gcuma atá ar thábla caipín céim níos déanaí, seo 5 phríomhchoincheap le tuiscint:

1.1 Comhscaireanna vs Scaireanna Roghnaithe Scaireanna comónta - na cearta, na pribhléidí agus na roghanna is bunúsaí a thabhairt dóibh siúd atá ina seilbh, lena n-áirítear na cearta chun feidhmíocht cuideachta a nochtadh nó chun méid áirithe smachta a fheidhmiú ar oibríochtaí. De ghnáth bíonn bunaitheoirí, fostaithe agus aingil i seilbh. Scaireanna is fearr - cearta breise a thabhairt ar bharr na ndaoine a sholáthraíonn comh-scaireanna, ag tabhairt tosaíochta go ginearálta do shealbhóir slándála tuairisceáin cuideachta i gcás leachtaithe.

Fíor 2. Úinéireacht de réir stáitse (Foinse: Capshare)

1.2 Rogha Rannpháirteach Roghnaithe vs Neamh-Rannpháirteach Scaireanna roghnaithe rannpháirteacha - faigheann siad a méid infheistíochta iomlán AGUS a sciar pro-rata den úinéireacht atá fágtha in imeacht leachtaithe. Scaireanna tosaíochta neamh-rannpháirteacha - faigheann siad a méid infheistíochta iomlán NÓ scair pro-rata sa mhéid leachtaithe.

Fíor 3. Tuairisceáin Rannpháirteacha vs Tuairisceáin Neamh-Rannpháirteacha

1.3 Nótaí Comhshóite Nótaí Comhshóite (aka bannaí inchomhshóite) - is comhaontuithe fiachais iad leis an rogha cothromas a cheannach ar lascaine sa bhabhta seo a leanas. De ghnáth feictear iad seo i mbabhtaí síl / sraith A ina bhfuil riosca níos mó ann nach n-éireoidh leis an ngnólacht nuathionscanta. Tá ráta úis ~ 10% agus lascaine don chéad bhabhta eile de ~ 20% ag comhshó tipiciúil.

1.4 Plean Úinéireachta Stoc Fostaithe ESOP (ESOP) - soláthraíonn sé geall úinéireachta d’fhostaithe a leasanna a ailíniú leis an gcuideachta. Tugann ESOP an ceart d’fhostaithe scaireanna a cheannach i gcuideachta ar phraghas seasta, agus déantar é a dháileadh go ginearálta mar chuid de phacáiste luach saothair fostaí. Mar mheicníocht dreasachta, is uirlis chumhachtach é ESOP le húsáid go luath i saolré cuideachta, go háirithe nuair a bhíonn sreabhadh airgid teoranta acu.

1.5 Caolú

Cothromas% caolaithe go hiomlán - Go minic i dtáblaí caipíní céim níos déanaí, tá colún cothromais% caolaithe go hiomlán ann chun an struchtúr úinéireachta a léiriú má fheidhmíodh na nótaí agus na roghanna inchomhshóite go léir ar an tábla caipín. Ar ardú, is gnách go mbunaíonn bunaitheoirí a gcothromas le haghaidh caipitil ar dtús, agus dá bhrí sin caolaíonn siad a bpáirt ina ngnóthas nuathionscanta.

Frith-chaolú - foráil chaighdeánach i gcomhaontuithe scairshealbhóirí infheisteoirí a choisceann a ngeall a chaolú tar éis scaireanna nua a eisiúint. Meastar freisin gur beart réamhchlaonta / cosanta / pro-rata é.

Caolú iomlán ratchet - I gcás inar íoc infheisteoir le cosaint an chlásail seo praghas níos airde in aghaidh na scaire i mbabhta roimhe seo (abair $ 10 / scair ag sciar 20%), ligfeadh an clásal don infheisteoir sin a pháirt a choinneáil i babhta ina dhiaidh sin trína gcuid scaireanna ($ 5 / scair a thiontú, méid na scaireanna a dhúbailt) ar an bpraghas a íocadh sa bhabhta roimhe sin. Féadfaidh an fhoráil seo dochar a dhéanamh do arduithe ag luachálacha níos airde toisc go bhféadfadh méid díréireach scaireanna a bheith ag infheisteoirí áirithe, go háirithe má úsáidtear an clásal go luath.

Meán-chaolú ualaithe - Is clásal caighdeánach tionscail é seo a chosnaíonn an t-infheisteoir tosaigh trí aird a thabhairt ar an difríocht i líon na scaireanna a eisíodh chuig infheisteoir nua ar phraghas na mbabhtaí reatha, i gcomparáid le praghas na mbabhta roimhe seo, agus an méid caolaithe tabhaithe ag an ardú.

2. CLÁR TÁBLA CAP:

De réir mar a leanann gnóthas nuathionscanta a ruthag, b’fhéidir go mbeidh air athbhreoslú a dhéanamh ar an mbealach trí níos mó caipitil a ardú (athchaipitliú), ach ar chostas cothromais bhunaitheora (féach Fíor 2.). Seo an áit ar féidir le táblaí caipíní a bheith an-fháistineach, go háirithe nuair a bhíonn 50+ infheisteoir agat ar an mbord, agus a roghanna leachtaithe nó caolaithe féin ag gach ceann acu.

Fíor 4. Timthriall maoinithe nua-thionscanta

2.1 Sainroghanna Leachtaithe iomarcacha

Má tá a roghanna leachtaithe nó caolaithe féin ag gach ceann de na hinfheisteoirí 50+ seo, is féidir leis an mbrú a chuireann sé seo ar luach cothromais an bhunaitheora agus an chomhthiomsú roghanna geallta cothromais bunaitheora agus bainistíochta a threascairt go héasca. D’fhéadfadh an fhoireann bainistíochta a bheith dí-áitithe mar thoradh ar ualach roghanna den sórt sin, agus baint a bhaint as cumas na cuideachta infheisteoirí nua ardchaighdeáin a dhúnadh.

Chun é sin a chosc, tá dhá bhealach ag foireann bhunaitheach; 1) caitheamh go cothrom le gach infheisteoir agus roghanna leachtaithe a chaighdeánú, nó 2) go bhfuil roghanna cruachta ionas go dtabharfar tosaíocht do thuairisceáin na n-infheisteoirí is déanaí.

2.2 Forluí Rannpháirtíochta

Cé go bhféadfadh infheisteoirí a bhfuil roghanna rannpháirteacha acu torthaí níos mó a bhaint amach (féach Fíor.4), is ceist thromchúiseach í maidir le harduithe caipitil níos déanaí. Glacfaidh infheisteoirí nua seasamh rannpháirteach go réasúnach toisc go bhféadfaidís torthaí níos airde a fháil, ach déanann na roghanna rannpháirteacha seo luach cothromais na scairshealbhóirí atá ann cheana a chaolú agus a chaolú mar a luadh cheana. Dá réir sin, is é an caighdeán tionscail do ghnólachtaí caipitil fiontair ná roghanna leachtaithe neamh-rannpháirteacha a bheith acu.

2.3 Imeachtaí a athraíonn an tábla caipín

Fíor 5. Tionchair Imeachtaí a athraíonn an Tábla Cap

2.4 Sampla: Tábla Cap Sraith B.

Fíor 6. Tábla Cap Sraith B.

3. ANAILÍS:

Trí lionsa caipitil fiontair, tagann cuspóir an tábla caipín chun cinn ó shoiléiriú ar dtús nach bratacha dearga iad roimh chinneadh infheistíochta, ansin go hanailís ar chásanna má eisítear infheisteoirí nua le ceannach isteach nó scaireanna, agus go deireanach le hanailís íoctha (eas) chun a dtoradh foriomlán ar infheistíocht a ríomh. Déanfaidh an méid seo a leanas teagmháil le gach ceann de na caibidlí seo de shaolré tábla caipín:

3.1 Bratacha Dearga

Seo roinnt bratacha dearga níos éasca le feiceáil:

 • An iomarca scairshealbhóirí ag am tosaithe luath
 • Scairshealbhóirí amhrasacha nó deacra a bhfuil sciar cothromais neamhfhánach acu
 • Linn snámha ESOP beag nó gan a bheith ann ag am tosaithe go luath
 • Linn cothromais bunaitheora íseal ag am tosaithe luath

... agus roinnt bratacha níos deacra a bhrath:

 • Sainroghanna leachtaithe neamh-chomhsheasmhacha agus cruachta
 • Struchtúir nóta inchomhshóite craiceáilte a dhéantar i mbabhtaí droichid (m.sh. Sraith A-2, A-3)

3.2 Anailís ar Chásanna

Ag tarraingt siar ar Fhíor 3., 5. agus 6., is féidir anailís ar chásanna a úsáid chun éifeachtaí iomlána gach ceann de na himeachtaí sin a liostaítear i bhFíor 5. a thuiscint, agus conas is féidir le raon méadrachtaí luachála dinimic an bhabhta maoinithe a athrú. Seo sampla ag baint úsáide as táblaí sonraí:

Fíor 7. Táblaí Sonraí le haghaidh Anailíse Cásanna

3.3 Anailís ar Eas

Ar deireadh, úsáidtear anailís eas chun íocaíochtaí na scairshealbhóirí uile a ríomh agus cuirtear na breithnithe seo a leanas san áireamh:

 • Roghanna agus barántais
 • Cearta tiontaithe
 • Cearta rannpháirtíochta agus caipíní
 • Díbhinní carnacha
 • Roghanna leachtaithe
 • Díbhinní PIK

Agus anailís eas á dhéanamh acu agus an Tábla Cap á úsáid, beidh a fhios ag infheisteoirí agus fiontraithe cá seasann luach scoir a chéile dá dtarlódh an teagmhas.

Fíor 8. Luachanna Eas Comhbhunaitheora de réir Céime ($ m) (Foinse: Capshare)

Fan le haghaidh Cap Tábla 102, áit a rachaimid tríd an matamaitic níos doimhne.

Maidir le haon cheist idir an dá linn, bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom ag: [email protected]

Chun tuilleadh a fháil amach faoi mheicnic Tábla Cap a thuiscint, féach ar:

Margaí Fiontair le Brad Feld
Rúin Tábla Cap Hidden le Yael Elad, Aleph VC
Tábla Tábla 101: Dul Síos go Bunúsach le Príomhfheidhmeannach Capshare Jeron Paul, le Chris Rawle, Beehive Startups