Ceachtanna a foghlaimíodh maidir le Slite a fhás ó 1 go 14

2 “Offslites”, roinn bliana

Is dócha gurb é an ghné is spreagúla - agus is deacra - de thógáil tosaithe ná an fhoireann a thógáil.

Tá sé corraitheach toisc go bhfágann fruiliú fás - tugann tú daoine cumasacha isteach a fhágfaidh go mbogfaidh rudaí níos gasta. Ach tá sé deacair ós rud é gur tacar scileanna iomlán nua é an chuid is mó de bhunaitheoirí a fhostú. Tosaíonn an chuid is mó againn cuideachtaí toisc go dteastaíonn uainn táirge dochreidte a thógáil, agus ní smaoinímid go leor ar an bhfoireann ar dtús. Ach is í an fhoireann a thógann muid an eochair don rath, agus is mór an spraoi é freisin.

Chuir tweetáil Sam Altman é seo ar na mallaibh:

Bhuel, níl atreorú teoranta do do tháirge. Déileálann Asana, mar shampla, lena gcultúr mar tháirge.

Agus dhá bhliain isteach i Slite, is féidir liom a rá go muiníneach go bhfuilimid ag athrá ar ár bhfoireann a fhás a oiread agus atáimid ar ár dtáirge. Ní raibh a fhios againn conas a dhéanamh ar dtús na daoine cearta a aimsiú agus a fhostú. Bhí orainn tástáil, botúin a dhéanamh, agus foghlaim ar an mbealach.

Táim chun an méid sin go léir a roinnt sa phost seo. An chaoi a ndéanaimid cur chuige maidir le fruiliú, an méid a d’fhoghlaim muid agus muid ag fáil ó 1 go 14, agus na luachanna a tháinig chun cinn dá bharr (go dtí seo).

Níl 14 dhuine chomh mór sin, ceart?

Scríobhadh go leor faoi dul ó chúpla go 50 fostaí, 100 go 500, agus mar sin de. Seo iad na garspriocanna móra a ndíríonn bunaitheoirí orthu, agus ní bhraitheann an fás eatarthu chomh suntasach.

Ach is éacht ollmhór é cuideachta a thógáil le 14 duine ar an mbealach ceart! Agus tá an oiread sin foghlamtha againn cheana féin go bhfuil an bóthar chun tosaigh i bhfad níos soiléire.

Is é pointe an phoist seo a bheith cabhrach agus trédhearcach. Agus ós rud é nach scálaí tosaithe nó nach bhfásann ar an mbealach céanna, ní bheidh mé ag tabhairt “5 eochracha maidir le fruiliú tosaithe.” Ina áit sin, tabharfaidh mé breac-chuntas ar na príomhchlocha míle agus na bealaí beir leat gach ceann acu

1-5: Na buneilimintí a aimsiú‍

Cibé an bhfuil tú ag bootstrapping nó díreach tar éis babhta réamh-síol a ardú, is iad na chéad fhruilithe i gcónaí na daoine a mheasann tú a bheith riachtanach agus daoine réidh chun a gcuid muinchillí a rolladh suas. Ón gcéad phlean gnó, ba chóir go mbeadh sé soiléir go leor na cineálacha daoine a theastaíonn uait chun an chuideachta a chur ar an bhfód.

Maidir le cuideachta táirge cosúil le Slite, chiallaigh sé sin táirge agus teicneolaíocht a fhíorú ar dtús, na chéad úsáideoirí a aimsiú ansin. Níos minice ná a mhalairt, teastaíonn daoine uait a bhfuil scileanna ildisciplíneacha acu ar féidir leo rudaí a chur ar siúl. Cuid acu ar féidir leo roinnt bonneagair iardhochtúireachta a chur i bhfeidhm, ach suíomh Gréasáin bunúsach nó aip soghluaiste freisin. Agus déanann daoine eile ar féidir leo agallaimh a dhéanamh le húsáideoirí, an táirge a chur in airde chomh maith leatsa, smaoineamh ar an straitéis fála agus mar sin de.

Beidh am ann speisialtóireacht a dhéanamh amach anseo. Faoi láthair, baineann sé le rudaí a chur ag obair.

Is dócha go mbeidh tú ag fostú daoine a bhfuil an chuma ortsa. Is bootstrappers iad féin, toilteanach a bhfuil ag teastáil a dhéanamh, agus baint acu le mórchuid na ngnéithe den chuideachta.

Sampla greannmhar de seo is ea an chaoi ar iarr Arnaud, an dara fostaí riamh, teacht agus oibriú linn ar feadh lae d’fhonn go ndéanfaimis measúnú ar a chéile. Go bunúsach bhí sé i gceannas ar a phróiseas fruilithe féin ós rud é nach raibh aon cheann againn i bhfeidhm!

Go gairid, bheimis ag lorg rudaí eile: scileanna ar leith, taithí tionscail, cúlra bainistíochta. Ach ar dtús, ní raibh de dhíth orainn ach lucht déanta.‍

5–8: Tallann nua (agus difriúil) a chur leis

Chomh luath agus a bhogann tú lasmuigh den chroífhoireann, féadann rudaí rud beag murkier a fháil. Tosaíonn tú ag fostú na chéad róil i bpoist nach bhfuil tú oilte ort féin.

Dúinn ba é ár gcéad Dearthóir Táirgí é. Bhí a fhios againn go raibh na scileanna seo ag teastáil uainn, ach ní raibh muid cinnte go hiomlán cén chuma a bheadh ​​orthu nó conas iad a mheas.

Go dtí seo, bhíomar ag brath go mór ar oiriúnacht an chultúir agus shíl muid nár ghá dúinn ach na chéad bhaill foirne a fhostú ná daoine a chur ar chomhréim le fís Slite. Seo an áit ar fhoghlaim muid ár gcéad cheacht crua: fiú ag an gcéim luath seo, teastaíonn tuiscint shoiléir uait ar an bpost atá á fhostú agat, agus fíorphróiseas bordála.

Ní bhfuair muid é seo i gceart an chéad uair. Déanta na fírinne, bhí orainn bealaí a scaradh le beirt daoine cumasacha cúpla seachtain tar éis iad a fhostú. Gan amhras ba léiriú soiléir é ar ár bpróisis lochtacha fruilithe agus ar bord.‍

Áiríodh ar ár bpríomhbhotúin:

‍1. Ár bpróisis fruilithe a rith: chuamar thar chéimeanna earcaíochta tábhachtacha chun poist a dhúnadh níos tapa

2. Má ghlactar leis go bhfágann níos mó daoine a fhostú go huathoibríoch foireann níos táirgiúla, agus neamhaird a dhéanamh den iarracht a dhéanann gach páirtí ar bord

3. Fostú le haghaidh post gan scórchártaí poist soiléire: ní raibh a fhios againn i ndáiríre cad a bheith ag súil leis ó na róil, agus mar sin bhí ár bhfruiliú lochtach láithreach

4. Teip inár gclár: ó gan fruilithe nua a chur ar bun leis na huirlisí cearta, gan ionchais shoiléire a mhúnlú le fruilithe nua

Ba léir go raibh orainn rudaí a athrú.

8–11: Ag díriú ar an bpróiseas

Chuir na teipeanna roimhe seo iallach orainn athmheasúnú a dhéanamh ar an gcaoi a raibh muid ag déanamh rudaí. Bhí sócmhainn mhór amháin mar thoradh air seo: ár leabhar súgartha um fháil tallainne.

Thógamar céim siar le Pierre, CTO Slite, agus rinneamar athchóiriú ar ár bpróiseas fruilithe, arna spreagadh ag an leabhar Who: The Method For Hiring. Cúig chéim a dtéann gach fruiliú nua orthu: scagadh, agallamh, tástáil, seiceáil tagartha agus dúnadh.

Tá seicliostaí ar bord cruthaithe againn freisin a dhíríonn ar an tseachtain sula dtosaíonn fruiliú nua, a gcéad lá, a gcéad seachtain, agus a gcéad mhí.

Faoi dheireadh, agus an rud is tábhachtaí b’fhéidir, chruthaíomar nótaí róil agus torthaí a líonann muid isteach le gach fruiliú nua le linn dóibh a bheith ar bord. Scríobhtar síos iad seo go léir le go leanfaidh gach duine iad. Tá a fhios ag gach duine ag Slite na huirlisí seo agus tá sé freagrach as iad a chur i bhfeidhm.

Ag an bpointe seo, bhíomar ag fruiliú le haghaidh róil a thuig muid rud beag níos fearr. Chuireamar an dara Dearthóir Táirgí agus ár gcúigiú agus an séú innealtóir leis. Rinne sé seo ionchais a shocrú níos éasca.

Ag Slite, creidimid gur sráid dhá bhealach í an fruiliú. Ba mhaith linn a bheith trédhearcach, agus táimid ag súil leis an rud céanna ó fhruiliú nua. Spreagtar fostaithe chun cabhrú linn an chuideachta a mhúnlú - aiseolas a thabhairt agus a n-intinn a labhairt.

Is fúinne atá sé a chinntiú go bhfuil ár dtreochlár agus ár luachanna soiléir, agus ansin is fúthu dúshlán a thabhairt faoin rud nach n-aontaíonn siad leis. Is féidir le gach fruiliú nua Slite a mhúnlú agus, ar a seal, tagann forbairt ar a róil agus a dtorthaí.

Shapers slite @work

11–14: Ag fágáil an chrios chompord

Níor mhór dúinn anois fruiliú a dhéanamh ar thrí ról a raibh muid iomlán faoi: ní raibh a fhios againn cé a lorgóimid agus cá háit le tosú ag lorg. Bhí Innealtóir Fáis agus Ceann Díolacháin á lorg againn. Ba dhá ról iad seo a líon mé féin níos mó nó níos lú go dtí an pointe seo.

Bhuail mé go gníomhach le daoine eile agus d’fhoghlaim mé faoi fhostú le haghaidh na róil seo. Mar shampla, tá Innealtóir Fáis fós neamhchoitianta san Eoraip. Ghlac mé am chun bualadh le saineolaithe Fáis a bhfuil taithí agus rath orthu i San Francisco chun cártaí poist a scríobh agus eolas a bheith agam ar na tacair scileanna atá le cuardach.

Chríochnaíomar lenár nInnealtóir Fáis, Adrien, ár gCeann Ioncaim, Alex, agus… VP de Tháirge. Is cinnte nach raibh mé ag súil le VP a fhostú chomh luath sin. Google “an chéad VP a fhruiliú i dtosach” agus gheobhaidh tú ailt ag tabhairt rabhadh duit faoi do chéad VPanna a fhostú sula mbeidh tú réidh.

Bhí sé faiseanta Mike a fhostú, ár VP Táirgí - tháinig sé chugainn le pedigree dochreidte. Bhí Mike i gceannas ar straitéis táirge Skype agus ansin chuaigh sé ar aghaidh chun Gitter a bhunú, a díoladh le Gitlab. Bhí próifíl an VP of Product aige a roghnóimis dhá bhliain anuas. Ach bhí Slite ar bís leis anois.

Chiallaigh sé seo próiseas fruilithe iomlán nua. D'oibrigh Mike agus mé go dlúth le chéile, thógamar muinín agus meas ar a chéile, agus rinneamar cinnte go raibh muid ailínithe ar fhís le linn a earcaíochta. ‍

Maidir leis na trí ról seo go léir, ba é an chuid ba dhúshlánaí ná roinnt freagrachta a ligean agus daoine a ligean isteach. Ach rinneadh an próiseas seo níos éasca ar dhá chúis:

* Rinneadh tástáil agus níos láidre anois ar ár bpróisis fruilithe agus ar bord: chuidigh an trédhearcacht le linn an phróisis le muinín a bhunú go tapa

* Bhí na fruilithe nua in ann tosú leis na céimeanna seanbhunaithe seo agus ansin leanúint orthu féin ina bpoist shinsearacha

Sa deireadh, b’fhéidir go mbeidh ort do theicnící fruilithe a oiriúnú ar bhealaí éagsúla do bhaill foirne áirithe - go háirithe seanóirí. Ach toisc go bhfuil próiseas soiléir agat tá sé i bhfad níos simplí é a athrú.

Ar aghaidh agus suas

Táimid níos compordaí anois lenár gcur chuige maidir le fruiliú. Le gach duine nua a thugaimid isteach i Slite, is féidir linn a fheiceáil go bhfuilimid ag dul i bhfeabhas air seo.

Is iad seo a leanas na trí beir leat beir leat:

1. Caithfidh tú na scileanna agus an taithí atá á lorg agat a thuiscint i ndáiríre sula dtabharfaidh tú daoine isteach

2. Cruthaigh leabhar súgartha nó teimpléad a thuigeann gach duine sa chuideachta, chun fruiliú agus bordáil a dhéanamh réidh (Tá a fhios agat an uirlis chun é a dhéanamh )

3. Tar éis an tsaoil, is í oiriúnacht an duine agus an chultúir an eochair fós, agus tá sé ríthábhachtach go dtuigeann iarrthóirí fís na cuideachta.

Foilsithe ar dtús ag slite.com.