talent.io Tuarascáil Tuarastail an Fhorbróra

Scrúdú a dhéanamh ar staid na dtuarastal ardteicneolaíochta ar fud na hEorpa

Ó 2015 i leith, tá talent.io ag cuidiú leis na mílte gairmithe ardteicneolaíochta ar fud an domhain poist a fháil a oireann dá riachtanais. Ag baint úsáide as ár saineolas ar an tírdhreach ardteicneolaíochta, tá ár gcéad Tuarascáil ar Thuarastal Forbróra curtha le chéile againn.

Tiomsaítear ár n-anailís sonraí ó níos mó ná 40,000 iarratas agallaimh a rinne cuideachtaí a fhostaíonn ar talent.io ó Eanáir 2017 go Nollaig 2018.

Tá sé mar aidhm againn sonraí cuimsitheacha a sholáthar maidir le tuarastail ardteicneolaíochta trí anailís a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn éifeacht ag na hathróga thíos ar acmhainn tuillimh:

 • Suíomh: tá talent.io lonnaithe i dtrí cinn de na moil theicneolaíochta is mó san Eoraip: an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe. Mar sin, soláthraímid (1) Anailís ghinearálta ar fud na n-ocht gcathair ina bhfeidhmíonn talent.io sa tuarascáil reatha, agus (2) Anailís tír-shonrach don Fhrainc, don Ghearmáin agus don Ríocht Aontaithe a bheidh ar fáil sna chéad tráthchodanna eile. Tabharfaidh gach ceann de na tuarascálacha seo tuiscint níos mionsonraithe duit ar na tuarastail a mbeifeá ag súil leo mar iarrthóir ardteicneolaíochta atá ag lorg oibre sa tír sin. Scrollaigh síos le haghaidh naisc leis na hailt aonair seo.
 • 🧳 Blianta Taithí: Briste síos i sé raon ar leithligh (0-1; 1–2; 2–4; 4–6; 6+) chun cabhrú leat d’acmhainn tuillimh a chur in iúl, beag beann ar do thaithí reatha. Úsáidimid na raonta céanna ar ár n-ardán ionas gur féidir le hiarrthóirí agus cuideachtaí a chinneadh an bhfuil an deis oiriúnach go maith.

Agus na hathróga bunlíne seo á n-úsáid againn, déanaimid imscrúdú ar na tosca seo a leanas a bhfuil ról acu i gcinneadh an chéad chéim eile le glacadh chun do shlí bheatha a chur chun cinn:

 • Tionscal: Ní chruthaítear gach tionscal go cothrom. Glacaimid céim siar agus fiosraímid cé mhéid is féidir leis an ngnáth-ghairmí ardteicneolaíochta a bheith ag súil leis agus é ag obair i dtionscal áirithe.
 • Ro Ról Poist: Féach conas a athraíonn do chonair gairme - agus do thuarastal - bunaithe ar theideal agus freagrachtaí do phoist.
 • Teicneolaíocht: An bhfuil suim agat teicneolaíocht nua a fhoghlaim? Faigh amach cé na cruacha teicniúla a bhfuil an t-éileamh is mó orthu agus an méid is féidir leat a bheith ag súil a dhéanamh bunaithe ar do scileanna.
 • Factors Fachtóirí seachtracha: Cén tionchar a bhíonn ag d’oideachas ar d’acmhainn tuillimh? An bhfuil buntáistí airgeadaíochta ag baint le hathlonnú go tír nua? Déanaimid machnamh ar an gcaoi a bhféadfadh fachtóirí seachtracha éagsúla dul i bhfeidhm ar raonta tuarastail. (Nóta: Athraíonn na tosca seachtracha a mheastar a bheith bunaithe ar shonraí tír-shonracha. Dá bhrí sin ní sholáthraímid na sonraí seo inár n-anailís ghinearálta.)
Is é an phríomhaidhm atá againn sonraí tuarastail luachmhara agus léargas a roinnt faoin tírdhreach reatha fruilithe forbróirí.

Más gairmí ardteicneolaíochta tú ar spéis leat post nua a fháil, tá súil againn go dtabharfaidh na torthaí seo tuiscint níos fearr duit ar an mbealach is fearr chun tú féin a chur i riocht rathúlachta.

Agus más earcaitheoir thú a bhfuil iarrthóirí ardteicneolaíochta de dhíth orthu, tá sé mar aidhm againn mionsonraí a thabhairt go cruinn cé chomh tapa agus atá tuarastail na bhforbróirí ag athrú bunaithe ar an ngá atá ag fás le fruilithe ardchaighdeáin.

Treochtaí trasteorann uileghabhálacha

Tionscal

Ceann de na chéad rudaí a mheasann cuardaitheoirí poist agus iad ag cuardach deiseanna fostaíochta nua is ea an chuideachta nó an tionscal ar mian leo obair ann.

Ag an am céanna, tá an t-éileamh ar ghairmithe ardteicneolaíochta i bhfad níos mó ná an soláthar. Níos minice ná a mhalairt, déanann teachtaireachtaí LinkedIn ó headhunters féachaint ar phost a líonadh le hiarrthóirí ardteicneolaíochta.

Mar sin, maidir le tuarastail na bhforbróirí, thosaíomar droim ar ais ag fiafraí, “Cé na tionscail a n-oibríonn tromlach na ngairmithe ardteicneolaíochta iontu?”

Is cuma más forbróir leibhéal iontrála tú díreach ón ollscoil nó gairmí a bhfuil taithí agat agus a d’oibrigh sa tionscal céanna le cúig bliana, is fiú go mbeadh eolas agat ar na cineálacha cuideachtaí a bhfuil an méid is mó innealtóirí ag teastáil uathu.

Rinneamar ár gcuid sonraí a chomhiomlánú chun forbhreathnú a sholáthar ar na 10 dtionscal is mó ina bhfuil an t-éileamh is mó ar fhorbróirí:

Na 10 dtionscal is fearr a bhfuil gairmithe ardteicneolaíochta de dhíth orthu. Foinse sonraí: talent.io
 1. Bogearraí Fiontair (21.8%): bogearraí ríomhaireachta agus uirlisí dírithe ar ghnó a chruthú d’eagraíochtaí mar chuideachtaí, gníomhaireachtaí rialtais, scoileanna, srl.
 2. Fintech (13.1%): ag seachadadh réitigh airgeadais ó dheireadh go deireadh a bhí roimhe seo an-deacair agus nach raibh chomh inrochtana don phobal i gcoitinne, tháinig FinTech chun cinn mar thionscal iomaíoch do sheirbhísí airgeadais traidisiúnta
 3. Big Data & Analytics (12.3%): tacair mhóra sonraí a chomhiomlánú agus iad a struchtúrú chun treochtaí, comhghaolta agus léargas úsáideora a nochtadh nach mbeifí in ann a mhalairt a nochtadh
 4. Ardán (10.7%): grúpáil teicneolaíochtaí a chruthaíonn líonraí móra a éascaíonn malartuithe nó idirghníomhaíochtaí idir grúpaí úsáideoirí
 5. ríomhthráchtáil (9.8%): ceannach / díol táirgí / seirbhísí ar líne
 6. Airgeadas / Árachas (8.2%): seirbhísí traidisiúnta bainistíochta airgeadais agus airgid a sholáthar do chustaiméirí tráchtála agus miondíola
 7. Meáin / Ábhar (8.0%): faisnéis a fhoilsiú agus a roinnt trí ardáin ollmheáin
 8. Sláinte agus Folláine (6.9%): teicneolaíocht a úsáid chun réitigh a sholáthar chun nósanna stíl mhaireachtála níos sláintiúla a ghlacadh agus folláine dhearfach a choinneáil
 9. Cearrbhachas (5.0%): cluichí físeáin, ríomhaire agus soghluaiste a fhorbairt
 10. Taisteal (4.2%): comhdhéanta de sheirbhísí le haghaidh taistil áineasa, fóillíochta nó gnó, lena n-áirítear iompar, fáilteachas agus siamsaíocht

Eascraíonn beagnach 50% de na cuideachtaí ina bhfuil an t-éileamh is mó ar fhorbróirí ó thionscail Bogearraí Fiontair, Fintech, agus Big Data & Analytics. Maidir le forbróir leibhéal iontrála a bhfuil brú air post a fháil, molaimid breathnú laistigh de cheann de na tionscail seo.

Ina ainneoin sin, obair a fháil i dtionscal a bhfuil tú paiseanta faoi chúrsaí. Beag beann ar an taithí atá agat faoi láthair, tá sé tábhachtach machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a gcuideoidh an chuideachta agus an tionscal a roghnaíonn tú leat do shraith scileanna a fhorbairt bunaithe ar an gcaoi a samhlaíonn tú go rachaidh do ghairm bheatha chun cinn le himeacht ama.

Ról Poist

Ceann de na rudaí is tábhachtaí le breithniú agus tú ag cur isteach ar phost nua is ea an cineál róil a fheiceann tú féin ann.

Taispeánann na sonraí gurb iad na ceithre ról poist is mó atá cuideachtaí ag iarraidh a líonadh suas 75% de na róil ardteicneolaíochta go léir ar ár n-ardán.

Miondealú ar na róil poist is fearr bunaithe ar thairiscintí poist cuideachta. Foinse sonraí: talent.io
 1. Forbróir Iomlán Stack (30.7%): forbairt ar thaobh an chliaint agus an fhreastalaí
 2. Forbróir Backend (17.7%): forbairt ar thaobh an fhreastalaí
 3. Forbróir Frontend (14.2%): forbairt ar thaobh an chliaint
 4. Príomhfhorbróir (11.8%): ceannairí foirne teicniúla a bhfuil taithí 2+ bliain ar a laghad acu, atá freagrach as daoine nó tionscadail a bhainistiú
 5. Eile (25.5%): comhdhéanta de níos mó ná 25 ról ardteicneolaíochta a thagann faoi Fhorbairt, Sonraí, Bonneagar, Tástáil, Táirge / Dearadh, agus Feidhmiúcháin / Ceannaireacht (Má tá suim agat a fháil amach an gcuidímid le gairmithe ardteicneolaíochta le do thaithí shonrach agus critéir chuardaigh, mholfaimis síniú suas le talent.io go díreach. Déanfaidh Abhcóide Tallann athbhreithniú ar do phróifíl ansin a chinnfidh conas is féidir linn cabhrú leat.)

Rinneamar ár n-anailís a chúngú tuilleadh chun breathnú go sonrach ar thuarastail bhliantúla na róil thuas, gach ceann a thagann faoi chatagóir na bhforbróirí gréasáin agus bogearraí.

Toisc nach ndéanann an meánphá d’fhorbróirí Luaidhe ach sonraí a chomhiomlánú d’fhorbróirí a bhfuil taithí 2+ bliana acu, rinneamar ár dtorthaí a dheighilt trí: (1) Forbróirí leibhéal iontrála agus sóisearach: Forbróirí Stack Iomlán, Backend agus Frontend a bhfuil taithí acu idir 0-1 agus 1–2 bliana (2) Forbróirí meánleibhéil agus sinsearacha: Stack Iomlán, Backend, Frontend, agus Forbróirí Luaidhe a bhfuil taithí acu idir 2–4, 4–6, agus 6+ bliana

Meán-thuarastail d’fhorbróirí leibhéal iontrála agus sóisearach ar fud na dtíortha uile. Foinse sonraí: talent.io

Má dhéanaimid sonraí airgeadra a chaighdeánú ar fud na dtíortha go euro, feicimid go bhfaigheann forbróirí i mBeirlín agus sa Ríocht Aontaithe tairiscintí tuarastail níos airde ar an meán ná forbróirí sa Fhrainc.

Maidir le forbróirí leibhéal iontrála agus sóisearacha a bhfuil taithí 0-2 bliana acu, feicimid go bhfaigheann Forbróirí Backend tairiscintí tuarastail níos airde ná Forbróirí Frontend agus fiú Forbróirí Stack Iomlán.

Meán-thuarastail d’fhorbróirí meánleibhéil agus d’fhorbróirí sinsearacha ar fud na dtíortha uile. Foinse sonraí: talent.io

Idir an dá linn, más forbróir sinsearach tú, b’fhéidir go smaoineofá ar bheith i do Fhorbróir Luaidhe. De ghnáth faigheann Devs Luaidhe tairiscintí poist le meán-thuarastail 10% -20% níos mó ná forbróirí Backend, Frontend, nó Full Stack. Seachas sin, b’fhéidir gurb é rogha eile d’fhorbróirí sinsearacha dul ar aghaidh chuig ról Ailtire Bogearraí.

Tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne nach gcuireann na tuarastail thuas costais mhaireachtála san áireamh, rud a d’fhéadfadh tionchar suntasach a imirt ar do choigilteas bliantúil.

Is tosca breise iad oideachas agus eispéiris fhorlíontacha - tionscadail phearsanta, obair neamhspleách, intéirneachtaí agus printíseachtaí - nach raibh muid in ann caighdeánú dóibh inár n-anailís trasteorann.

Teicneolaíocht

Taispeánann taighde ó Thírdhreach Fruiliú Forbróir Domhanda Stack Overflow 2018 gurb iad an dá fhachtóir is tábhachtaí agus post nua á mheas:

 1. Cúiteamh agus sochair a thairgtear
 2. Teangacha, creataí, agus teicneolaíochtaí eile a úsáidtear

Is féidir le teicneolaíocht áirithe a fhoghlaim tionchar mór a imirt ar do thuarastal tosaigh agus ar d’acmhainn tuillimh fhoriomlán - go háirithe d’fhorbróirí a bhfuil níos mó taithí acu.

Bhíomar ag iarraidh tuiscint a fháil ar an idirghníomhaíocht idir teicneolaíocht, ról poist, suíomh agus leibhéal taithí d’fhonn pictiúr níos iomláine a sholáthar de na teicneolaíochtaí a chabhróidh leat do thuarastal bliantúil a mhéadú.

Cosúil lenár n-anailís ar Róil Poist, chuireamar ár bhfócas ar na teicneolaíochtaí is ábhartha ar ár n-ardán. Sa chomhthéacs seo, tagraíonn teicneolaíochtaí ábhartha do theangacha cláir, creataí, agus leabharlanna a theastaíonn ó chuideachtaí agus iad ag iarraidh ról poist ar leith a líonadh.

Ar an gcúis seo, ní áirítear HTML agus CSS san anailís sonraí thíos. Is teicneolaíochtaí réamhriachtanacha iad seo, ní na teangacha ceannasacha atá á lorg ag cuideachtaí agus iad ag fostú ball foirne nua.

Teangacha Clárúcháin

Na teangacha cláir is ábhartha bunaithe ar thairiscintí poist cuideachta. Foinse sonraí: talent.io

D’fhonn idirghníomhaíocht ionchais tuarastail do na teangacha thuas a thuiscint, roinnimid na sonraí sna grúpaí thíos:

 • C # - Java: an dá theanga cláir atá dírithe ar réada a bhfuil comhréir agus comhéadain chomhchosúla acu a dhíorthaítear ó C agus C ++
 • PHP - Python - Ruby: Is teangacha ardleibhéil iad Python agus Ruby atá deartha le simplíocht san áireamh agus a thugann cumhacht d’fhorbróirí clárú go tapa trí chomhréir éadrom. Tá an tóir atá ar na teangacha seo méadaithe agus tá siad freagrach as laghdú PHP ar sciar an mhargaidh
 • JavaScript: Tá JavaScript freagrach as cuid shuntasach de na teangacha is ábhartha. Thíos, tugaimid mionsonraí faoin gcaoi a gcuireann forbróirí JavaScript i bhfeidhm trí na sonraí a mhiondealú agus a fheiceáil conas a chruann siad le creat nó teicneolaíocht áirithe
C # - Java
Meán-thuarastail d’fhorbróirí C # agus Java ar fud na dtíortha uile. Foinse: talent.io
 • C # (3.8%): cuspóir ginearálta, teanga cláir atá dírithe ar réada is féidir a úsáid chun scríobh le haghaidh seirbhísí gréasáin, cód freastalaí, agus córais leabaithe
 • Java (19.3%): teanga ríomhchlárúcháin cuspóra, dírithe ar réada a úsáidtear thar raon leathan d’fhorbairt feidhmchlár, ón ngréasán agus an deasc go Cloud Computing agus Big Data

Taispeánann ár n-anailís go dtuilleann forbróirí C # sa Fhrainc agus sa Ghearmáin an tuarastal céanna thart ar € 47K in aghaidh na bliana ar an meán, agus tuilleann forbróirí C # sa RA 11% níos mó ar an meán ag € 53K (£ 46K) gach bliain.

Sa Fhrainc, tuilleann forbróirí Java thart ar an tuarastal céanna le forbróirí C #. Sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe, áfach, tuilleann forbróirí Java 12% níos mó agus 8% níos mó, faoi seach, ná forbróirí C # laistigh dá dtíortha ar leith. D’fhéadfadh sé seo a bheith mar gheall go páirteach ar an bhfíric go bhfuair go leor forbróirí Java atá lonnaithe sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe níos mó post i gcuideachtaí FinTech agus Airgeadais / Árachais a íocann tuarastail níos airde ar an meán ná tionscail eile.

PHP - Python - Ruby
Meán-thuarastail d’fhorbróirí PHP, Python, agus Ruby ar fud na dtíortha uile. Foinse: talent.io
 • PHP (13.2%): teanga scriptithe foinse oscailte, ilchuspóireach atá deartha go sonrach d’fhorbairt feidhmchlár gréasáin agus a úsáidtear go coitianta i measc cuideachtaí Bogearraí Fiontair → Is é Symfony an creat is coitianta a úsáideann forbróirí PHP
 • Python (17.8%): cuspóir ginearálta, teanga ríomhchlárúcháin ardleibhéil dírithe ar réada, ag cur béime ar inléiteacht agus simplíocht cód, le feidhmchláir ildánacha mar fhorbairt gréasáin, eolaíocht sonraí, agus scriptiú → Is é Django an creat is coitianta a úsáideann forbróirí Python
 • Ruby (5.4%): teanga ríomhchlárúcháin cuspóra, dírithe ar réada le comhréir gonta a cheadaíonn solúbthacht códaithe níos mó, rud a fhágann gur teanga feidhmchlár gréasáin í a bhfuil tóir uirthi i measc an tosaithe → Is é Ruby on Rails an creat is coitianta a úsáideann forbróirí Ruby

Taispeánann na sonraí thuas go dtuilleann forbróirí PHP níos lú ná forbróirí Python agus Ruby beag beann ar an tír, agus an Fhrainc ag meánú € 43K, an Ríocht Aontaithe € 48K (£ 42K), agus an Ghearmáin € 49K in aghaidh na bliana.

Tuilleann forbróirí Ruby beagán níos mó ná forbróirí PHP ar an meán, cé go bhfuil na tuarastail is airde ar fud gach tíre ag forbróirí Python. Mar sin is cuma cá bhfuil tú i do chónaí, b’fhéidir gur mhaith le forbróirí atá ag iarraidh a n-acmhainn tuillimh a mhéadú smaoineamh ar Python a fhoghlaim.

JavaScript

Is teanga cláir riachtanach í JavaScript i gcónaí, ag feidhmiú mar réamhriachtanas d’fhorbairt Frontend.

Cé go bhfuil sé fíor gurb é JavaScript 40.4% de na teangacha cláir is suntasaí ar talent.io, theastaigh uainn tuiscint bhreise a fháil ar an gcaoi a raibh forbróirí bogearraí ag úsáid a gcuid eolais ar JavaScript ó thaobh praiticiúil de.

Ar dtús, rinneamar tras-anailís ar gach creat agus leabharlann JavaScript a úsáideann forbróirí a fuair tairiscint poist. Ansin, rinneamar gach teicneolaíocht a chatagóiriú bunaithe ar an mbealach a chuirtear an teanga i bhfeidhm.

Anailís agus catagóiriú ar chreataí agus leabharlanna JavaScript. Foinse sonraí: talent.io
 • Backend JS (33.3%): Is ionann Node.js agus 99.99% de bheagnach gach ceann de na JavaScript Backend a úsáideann forbróirí. → Node.js: timpeallacht rith-ama tapa, éadrom JavaScript is féidir a úsáid chun comhpháirteanna iardhíola a thógáil trí chód JavaScript a fhorghníomhú lasmuigh den bhrabhsálaí
 • JS Deisce / Soghluaiste (3.6%): Is ionann React Dúchasach agus 95% de na JavaScript Deisce / Soghluaiste go léir a úsáideann forbróirí. → React Native: Javascript, creat tras-ardáin a úsáidtear le haghaidh forbairt feidhmchlár soghluaiste iOS agus Android
Meán-thuarastail le haghaidh iar-JavaScript agus creataí deisce / soghluaiste agus leabharlanna. Foinse sonraí: talent.io

Maidir le haon fhorbróir a bhfuil taitneamh aige códú i JavaScript ach a bhfuil suim aige i bhforbairt iardhochtúireachta, is rogha iontach teicneolaíochta é Node.js. Maidir le forbairt deisce agus soghluaiste, is é React Native an phríomhtheicneolaíocht JavaScript a úsáideann forbróirí sa réimse. Cé nach bhfuil na meáin tuarastail chomh hard leo siúd a roghnaigh Node.js d’fhorbairt iardhochtúireachta, tá an tóir atá ar React Native ag méadú mar theicneolaíocht soghluaiste tras-ardán.

 • Frontend JS (63.0%): is ionann é agus beagnach dhá thrian de na creataí agus na leabharlanna JavaScript a úsáideann forbróirí. Níorbh aon iontas é sin toisc gur teangacha agus creataí Backend na príomhtheicneolaíochtaí eile go léir a úsáidtear. Is iad na príomhtheicneolaíochtaí a chuireann leis an gcéatadán seo: → ReactJS → AngularJS → Vue.js Féach thíos ar an gcuid “Creataí + Leabharlanna: Frontend” le haghaidh anailíse sonraí mionsonraithe.

Creataí + Leabharlanna: Frontend

Tá tóir agus meán-thuarastail ar chreataí tosaigh Javascript. Foinse sonraí: talent.io
 • ReactJS (79.8%): leabharlann dearbhaithe, bunaithe ar chomhpháirt JavaScript chun comhéadain úsáideora tapa, inscálaithe a thógáil
 • AngularJS (10.8%): creat struchtúrtha JavaScript déanta chun feidhmchláir dhinimiciúla gréasáin a thógáil
 • Vue.js (9.5%): creat JavaScript simplí, forásach, éadrom atá deartha chun comhéadain úsáideora a thógáil

Is í ReactJS an leabharlann is suntasaí a úsáideann forbróirí d’fhorbairt Frontend, agus is ionann í agus beagnach 80% de na tairiscintí poist a dhéantar. Go réasúnta amhlaidh, toisc go léiríonn na sonraí go dtuilleann forbróirí a chódaíonn i ReactJS tuarastail níos airde ná forbróirí a úsáideann AngularJS nó Vue.js, idir thuarastail bhliantúla € 46.5K sa Fhrainc agus € 55K (£ 51.5K) sa RA.

Maidir le forbróirí Frontend, is í ReactJS an teicneolaíocht is inmhianaithe ag innealtóirí bogearraí agus cuideachtaí araon.

Ionchais tuarastail de réir tíre

Laistigh de na seachtainí amach romhainn, beidh tú in ann rochtain a fháil ar mhiondealuithe sonracha ar shonraí tuarastail laistigh dár dtrí thír mhóra: an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe. Molaimid sinn a leanúint ar Meán nó ar LinkedIn chun a fháil amach cathain a scaoilfear ár gcéad tráthchuid eile.

Scrúdóidh gach anailís tír-shonrach an tsraith chéanna fachtóirí (Tionscal, Ról Poist, agus Teicneolaíocht) atá san áireamh inár dtorthaí ginearálta. Cuirfimid conclúidí ar fáil, áfach, nach féidir a dhéanamh ach bunaithe ar tacar sonraí na tíre sin. Tá tosca seachtracha a athraíonn de réir an mhargaidh le cur san áireamh sna sonraí tír-shonracha.

Má tá aon cheist agat faoin tacar sonraí nó faoin anailís a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo, cuir in iúl dúinn sa chuid tuairimí thíos nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

tá post níos fearr tuillte agat

Is é talent.io an t-ardán tallainne roghnach is mó san Eoraip d’innealtóirí bogearraí agus do phróifílí ardteicneolaíochta. Cuidímid le forbróirí i 10 gcathair ar fud na hEorpa: Páras, Beirlín, Londain, Amstardam, Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Hamburg, agus München.

Bí linn agus lig do chuideachtaí iarratas a dhéanamh go díreach ort. Slán a fhágáil ag atosú, litreacha clúdaigh, agus liostaí poist.

100% saor in aisce d’iarrthóirí - cruthaigh do phróifíl i gceann 2 nóiméad, faigh do chéad phost eile i gceann cúpla seachtain.