An Fáth a bhfuil fuath ag mórchuid na bhfiontraithe le tiomsú airgid - agus conas é a shocrú

Caithfidh fiontraithe agus VCanna a bheith níos cruinne ar an mbealach a labhraíonn siad lena chéile.

Le Ross Baird agus Bidisha Bhattacharyya

** Nuashonrú Feabhra 2019: Léigh an ceann is déanaí faoin gcaoi a bhfuil an próiseas tiomsaithe airgid á shocrú againn - le huirlis nua chun cluichí a dhéanamh darb ainm Abaca **

Cuir tú féin i mbróga infheisteora tosaithe.

Gach lá déanann tú athbhreithniú ar fhiontraithe, trí chineál tonnadóir: an-leathan ag an mbarr agus caol síos thíos, gan ach cúpla infheistíocht ag teacht amach ón mbun gach bliain.

Déanann an meánghnólacht caipitil fiontair athbhreithniú ar thart ar 1,200 cuideachta d’fhonn 10 n-infheistíocht a dhéanamh. Ag Village Capital, déanaimid teagmháil le beagnach 10,000 fiontraí in aghaidh na bliana, cuirimid aithne ar 150 acu trínár gcláir, agus infheistímid i 15 go 20 sa deireadh.

Tá bainistíocht “barr an tonnadóir” tuirsiúil, agus d’fhéadfadh ró-ualach cognaíocha a bheith mar thoradh air go tapa. Feiceann tú na mílte smaointe iontacha, ach ní féidir leat cabhrú le gach duine. Mar sin tosaíonn tú ag brath ar aicearraí. Lorgaíonn tú patrúin chun comhartha a scaradh ó thorann. Agus ritheann tú as bealaí cruthaitheacha chun Níl a rá, mar sin caithfidh tú titim siar ar bhealaí neamhreathacha: “Is breá an rud atá á dhéanamh agat, ach tá tú ró-luath”. "Tar ar ais nuair a bheidh oiriúnacht mhargadh an táirge bainte amach agat." "Ba bhreá liom dá bhfeicfí feidhm X i d’fhoireann beagán níos mó."

An fhadhb: is ionann an teanga ghearrthéarmach seo agus coibhéis VC na dteachtaireachtaí téacs réamhscríofa sin ar do ghuthán - i ndeireadh na dála, ní hionann í agus fíorchumarsáid, agus cailltear rud éigin san aistriúchán gach uair.

Anois cuir tú féin i mbróga fiontraí.

Tógann tú MVP agus bunaíonn tú cruinnithe le hinfheisteoirí. Glacann tú an iliomad cruinnithe ag siopaí caife, beáir agus oifigí dea-soilsithe, ach coinníonn tú éisteacht Ní amháin. Is minic a fhágann tú gan mórán aiseolais inchiallaithe. Ba mhaith leat a bheith in ann nuacht a roinnt leis na hinfheisteoirí ar bhuail tú leo faoi do dhul chun cinn, agus b’fhéidir go ndéanann tú, ach níl a fhios agat go díreach cad a thógfadh sé ar infheisteoir a bhaint amach Sea.

Tá sé seo ró-choitianta ar fad: níl teanga choiteann ag fiontraithe agus infheisteoirí chun a bhfuil á lorg acu a chur in iúl. Mar thoradh air sin, tá infheisteoirí ag brath ar theanga ghearrthéarmach, rud a fhágann go bhfuil an próiseas maoinithe an-deacair do dhá thaobh an tábla.

Déanann Laszlo Bock, iar-cheannaire Oibríochtaí Daoine ag Google, cur síos ar an gcineál seo tuisceana mar an bhfadhb “Colour Blue”. Agus é ag cur síos air, tá dathanna suibiachtúla: “Conas a bheidh a fhios agam nuair a fheicim an dath gorm, go bhfuil sé mar an gcéanna nuair a fheiceann tú é? An bhfuil tú ag smaoineamh ar chabhlach, ríoga, nó gorm leanbh? " Ar an gcaoi chéanna, féadann dhá chéim dhifriúla dhá rud éagsúla a chiallaíonn do dhá fhiontraí agus d’infheisteoir, nó do dhá infheisteoir éagsúla. Mar sin is féidir “oiriúnach do mhargadh an táirge”. Ar an ábhar sin, is féidir “scála” a dhéanamh freisin.

Conair VIRAL Caipiteal an tSráidbhaile: Leibhéil Infheistíochta agus Feasachta Infheistíochta Fiontair

Le roinnt blianta anuas, d’oibrigh ár bhfoireann ag Village Capital leis na céadta fiontraithe agus infheisteoirí chun an fhadhb “Colour Blue” a réiteach. Cad a chiallaíonn infheisteoir nuair a deir siad “oiriúnach don mhargadh táirge,” “tairiscint luacha,” nó “scála?” Agus conas is féidir linn na sainmhínithe seo a úsáid chun fiontraithe a mheaitseáil le hinfheisteoirí ag an gcéim cheart?

Cuidíonn an creat, ar a dtugaimid Conair VIRAL (Leibhéil Ullmhachta agus Feasachta Infheistíochta Fiontair), le fiontraithe agus infheisteoirí an teanga chéanna a úsáid ag barr an tonnadóir. Cuidíonn VIRAL le fiontraithe a bheith féinfheasach agus a chur in iúl cé chomh réidh agus atá siad le haghaidh infheistíochta. Ligeann sé d’infheisteoirí an pointe ar mian leo infheistíocht a dhéanamh a chur in iúl. Fuaireamar lingua franca cabhrach chun comhráite fiontraí-infheisteora a thosú - agus a chothú.

Nuair a bhíonn barr an tonnadóir soiléir agus trédhearcach, is féidir le gach fiontraí cothrom na Féinne a fháil, agus is fearr a bheidh infheisteoirí in ann na smaointe is fearr a fháil.

Agus an creat seo á fhorbairt, ghlacamar leideanna ó NASA, a raibh fadhb chomhchosúil aici maidir le leibhéal aibíochta na dteicneolaíochtaí a mheas. (D’fhorbair Steve Blank creat tosaithe bunaithe ar mhúnla NASA freisin) Tá an anlann rúnda beacht. Rangaíonn NASA leibhéal aibíochta na teicneolaíochta ó 1 go 9 chun mearbhall a sheachaint faoi chéim fhorbairt na teicneolaíochta: in ionad “teicneolaíocht luathchéime” nó teicneolaíocht “céim dhéanach” a rá, deir siad “Leibhéal 3” nó “Leibhéal 9 ”.

Tugann creat VIRAL breac-chuntas ar naoi leibhéal a théann cuideachtaí tríd thar shaolré an ghnólachta (an rud a ghlaonn an t-infheisteoir Tom Bird, comhpháirtí linne, mar “lapaí i rás sealaíochta”.) Aithníonn sé garspriocanna thar raon catagóirí: foireann, táirge , agus samhail ghnó, agus eile. Seo an chuma atá air:

Conair VIRAL Village Capital. © Village Capital 2017

Conas a oibríonn sé: Oiriún mhargadh an táirge a shainiú

Mar shampla den chaoi a n-úsáidtear VIRAL go praiticiúil, déanaimis frása amháin a chloisimid go minic ag infheisteoirí á úsáid: “Déanaimid infheistíocht nuair a bhíonn cuideachta oiriúnach don mhargadh táirgí."

Is céim an-dul chun cinn é oiriúnach do mhargadh an táirge do go leor infheisteoirí. Ciallaíonn sé gur sháraigh iarratais isteach cuideachta díolacháin amach. Ciallaíonn sé go bhfuil cuideachta chomh maith sin go bhfuil sí ag fás gan a bheith ag iarraidh go crua.

D’fhéadfadh go dtuigfeadh fiontraí an téarma go difriúil. Gabhaimis fiontraí, Sally, atá ag díol an táirge céanna le ilchustaiméirí agus ag fáil aiseolais iontach. B’fhéidir go bhféachfadh Sally ar a dul chun cinn agus a rá léi féin, “Tá margadh an táirge bainte amach againn - anois tá sé in am labhairt le caipitlithe fiontair.” Nuair a bhuaileann Sally leis an infheisteoir, gheobhaidh sí Uimh crua, seachas comhrá táirgiúil a bheith aici faoin gcuma atá ar oiriúnacht mhargadh an táirge.

Tá Sally ag VIRAL Leibhéal 3, cé go mbeadh fiontraí a bhfuil fíor-oiriúnach margaidh-táirge bainte amach aici ar leibhéal VIRAL 7. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil cuideachta Leibhéal 3 níos measa ná cuideachta Leibhéal 7. Tá an chuideachta díreach ar leibhéal difriúil ullmhachta infheistíochta. Is fearr le go leor cineálacha infheisteoirí (mar infheisteoirí aingeal) cuideachtaí Leibhéal 3 toisc go dteastaíonn méideanna caipitil níos lú uathu agus soláthraíonn siad poitéinseal níos mó bun os cionn ag luachálacha níos ísle. Ach is annamh a infheistíonn gnólachtaí caipitil fiontair roimh Leibhéal 7.

Anois samhlaigh go bhfuil a fhios ag Sally cheana féin go bhfuil sí ag Leibhéal 3 agus go bhfuil ár n-infheisteoir hipitéiseach ag Leibhéal 7. Cuireann sí ríomhphost chuig an infheisteoir. In áit a rá, “Tá tú ró-luath,” a d’fhéadfadh an t-infheisteoir a rá “Tar ar ais nuair a bheidh eacnamaíocht aonaid bailíochtaithe agat, agus sáraíonn d’iarrataí isteach d’iarrachtaí díolacháin amach - b’fhéidir go mbeimid níos réidh le hinfheistiú ansin."

Agus an fhaisnéis seo ar fáil aici, is féidir le Sally comhrá níos úsáidí a bheith aici leis an infheisteoir: “Seo na rudaí atá beartaithe agam a dhéanamh sna hocht mí dhéag amach romhainn: CTO a thabhairt leat agus dhá chustaiméir fiontar mór eile a thabhairt isteach (táimid ann cheana féin) cainteanna le deichniúr inár bpíblíne). Cad eile a chaithfeá a fheiceáil uaim bliain as seo amach chun comhrá eile a dhéanamh? "

Conas is féidir leat VIRAL a úsáid, cibé an fiontraí nó infheisteoir tú

D’fhorbraíomar VIRAL ar dtús le haghaidh ár n-úsáide inmheánaí féin, agus bhíomar á úsáid le linn ár gclár ullmhachta infheistíochta ag Village Capital le roinnt blianta anuas. D’fhorbraíomar ar dtús é mar chreat chun cabhrú linn go hinmheánach, ach thosaigh cuideachtaí á úsáid mar uirlis.

Scríbhinní díograiseacha fiontraí ar chairt VIRAL, circa 2016 (Foinse: Capital Capital)

Anuraidh, den chéad uair, thugamar ceadúnas do VIRAL do 26 luasaire, gorlann agus eagraíocht tacaíochta fiontraí (ESOnna) ar fud an domhain. Thuairiscigh ochtó faoin gcéad de na ESOnna sin gur ullmhaigh an creat cuideachtaí níos fearr le haghaidh infheistíochta, agus dúirt 92% de na cuideachtaí rannpháirteacha gur ullmhaigh an creat iad níos fearr le haghaidh infheistíochta.

Táimid ag obair le hinfheisteoirí freisin chun VIRAL a úsáid chun barr a tonnadóir a bhainistiú. Thosaigh NRV, ciste fiontair réigiúnach iontach i Richmond, Virginia, ag déanamh diagnóis tosaigh VIRAL ar chuideachtaí a dhéanann teagmháil leo ar dtús le haghaidh infheistíochta. In ionad “Is breá linn tú, ach tá tú ró-luath,” is féidir leo aiseolas a sholáthar i gcomhthéacs an chreata VIRAL, ag aibhsiú cá bhfuil an chuideachta, agus cá ndéanann NRV infheistíocht. Nuair a bhíonn na fiontraithe seo réidh le hinfheistíocht, is féidir leat geall a dhéanamh gurb é NRV a gcéad ghlaoch.

Táimid ag úsáid VIRAL freisin chun cabhrú le héiceachórais a eagrú. D'oibríomar le déanaí le Seanadóir na Stát Aontaithe Mark Warner agus le Rúnaí Teicneolaíochta Achadh an Iúir Karen Jackson chun cabhrú le pobal iomlán na n-infheisteoirí in Achadh an Iúir a mhapáil, bunaithe ar an leibhéal (nó na leibhéil) VIRAL a ndíríonn gach infheisteoir orthu. Nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe, beidh fiontraithe in ann a fheiceáil conas a eagraítear an t-éiceachóras iomlán agus cé leis ar cheart dóibh a bheith ag caint, cibé acu Leibhéal 3 nó Leibhéal 7 iad.

Táimid ar bís oibriú le comhpháirtithe ar fud an domhain chun fiontraíocht a dhéanamh níos cuimsithí. Níl an creat VIRAL chun na fadhbanna cumarsáide go léir idir fiontraithe agus infheisteoirí a réiteach, ach is féidir leis cabhrú. Táimid ag obair le comhpháirtithe faoi láthair ar thrí bhealach:

  • Maidir le hinfheisteoirí: Má cheapann tú go bhféadfadh VIRAL a bheith cabhrach do do ghnólacht, cibé an infheisteoir nó eagraíocht tacaíochta fiontraí thú, seol r-phost chuig [email protected] chun páirt a ghlacadh i bpíolótaí atá le teacht atá á lainseáil againn chun cabhrú le gnólachtaí eile an phíblíne a bhainistiú níos fearr. agus sreabhadh déileáil;
  • Maidir le tógálaithe agus lucht tacaíochta éiceachórais: Má cheapann tú go bhféadfadh mapáil sonraí VIRAL a bheith cabhrach d’éiceachóras a bhfuil cúram ort (cibé acu is tíreolaíocht é mar “gach fiontraí agus eagraíocht tacaíochta fiontraí in Achadh an Iúir” nó earnáil mar “gach fiontraí fuinnimh san India” ), táimid ag obair le go leor comhpháirtithe chun ár bpíolótach i Virginia a mhacasamhlú - sín amach chuig [email protected] chun níos mó a iniúchadh;
  • Maidir le fiontraithe: Má cheapann tú go bhféadfadh VIRAL a bheith cabhrach duit mar fhiontraí agus tú ag bailiú airgid, sín amach chuig [email protected] chun deiseanna a bheith ag obair linn ag Village Capital - táimid i gcónaí ag lorg deiseanna infheistíochta nua.

Mar is gnáth, cuir in iúl dúinn má tá aon cheist agat ag [email protected][email protected] Go raibh maith agat!

Is é Ross Baird Uachtarán Capital Village. Tá Bidisha Bhattacharyya ina Leas-Uachtarán ar Mhargaí Táirgí agus Margaí atá ag Teacht Chun Cinn. Creidmheas cartúin: Awais, a bhfuil a cuid oibre le fáil anseo.